Vad händer på Fukt i väst

Fukt i väst har utökat sin personal med ny fukttekniker Kristoffer. 2016