MÖGELSANERING

Mögel i bostäder beror på att byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion inte är tillräckligt motståndskraftig mot fukt. Det är viktigt att byggnaden är rätt isolerad i krypgrund, vinden och källaren så att inte fukten kan tränga sig in i värmen och på så vis orsaka mögelskador.

När man utför en mögelsanering tar man inte bara bort möglet utan också orsaken till möglet. En sanering innebär att man undersöker var möglet finns och vad som orsakade skadan. Efter detta tar man prover på möglet för att fastställa vilken typ av mögel som angripit byggnaden.