LUKTSANERING

Det viktigaste med luktsanering är att finna källan till den dåliga lukten. Källan kan vara allt från mögel, nikotin, rök eller urin från djur.

Vi tar hjälp av en mängd olika metoder vid luktsanering:

Vaportek: Vid sanering av nikotinlukt i rum så använder man sig av en metod kallad vaportek.

Ozonering: Denna metod använder man sig av för att få bort rök- och mögellukt på lösöret.

Jonisering: Tar också bort rök- och mögellukt, men är lite mildare metod än ozonering.

Foggning: Vid angrepp av brand, mögel och dålig lukt så kan man med hjälp av kemisk ånga fylla rummet och effektivt få bort lukten.

Rökätare: Brandrökslukt i t.ex. en trappuppgång kan minimeras med hjälp av rökätare.