Vid klottersaneringar är det extra viktigt utgå från ett miljövänligt perspektiv eftersom man har direktkontakt med naturen. Vi är miljöcertifierade och använder oss bara av medel med miljökrav.

Före

Fukt i Väst

Efter

Fukt i Väst