Vid klottersaneringar är det extra viktigt att utgå från ett miljövänligt perspektiv eftersom man är i direktkontakt med naturen.

Vi är miljöcertifierade och använder oss bara av medel med miljökrav.

Före

Efter


Före

Fukt i Väst

Efter

Fukt i Väst