KLOTTERSANERING

Vid klottersaneringar är det extra viktigt att utgå från ett miljövänligt perspektiv eftersom man är i direktkontakt med naturen.

Vi är miljöcertifierade och använder oss bara av medel med miljökrav.

Nedanför ser du före/efter vårat saneringsarbete

Fukt i Väst
Fukt i Väst