BRANDSANERING

Brandsanering Fukt i väst
Brandsanering Fukt i väst

När olyckan är framme och allvarliga brandskador inträffat genomför man en brandsanering. Detta innebär att man först utreder hur allvarliga skadorna är och om det är värt att rädda eller måste bytas ut. Därefter utför man en saneringsmetod för varje byggnadsdel och jobbar utifrån skadans olika förutsättningar såsom nedsotningsgrad, lukt och material.

Efter detta inventerar vi skadorna och gör en utvärdering utifrån vad som går att sanera och återställa genom tvätt eller vad vi behöver använda ozonkammare för att få bort brandlukt.