Behöver du hjälp att identifiera fuktproblem i din byggnad?

Fuktmätningar

Vi utför fuktmätningar i så väl luft som i olika byggmaterial. Vi är auktoriserade fuktkontrollanter för betong, RBK som oftast är aktuellt vid fuktmätningar i nyproduktion
av betongplattor. Det är också aktuellt enligt dagens byggregler då det skall utföras renoveringar av ytskikt där underlaget är av betong.

Fukt och luktutredningar

Finns det fuktproblem i huset eller lägenheten som man inte vet orsaken till kan detta utredas av oss. Det kan exempelvis vara ett av följande exempel:

*Mögelpåväxt på vind eller krypgrund

*Puts eller färgsläpp på väggar eller målad betongplatta

*Missfärgningar/mögelpåväxt i fogar i badrum

*Kondens på insidan fönsterrutor

*Formförändringar i trägolv

Problem kan ofta var mer diffusa än så och upptäckas i form av stickande eller unken lukt som man inte riktigt känner igen och som man har svårt att härleda. Med vår långa erfarenhet har vi en mycket god kunskap om olika konstruktioner och byggmaterial som använts historiskt och som kan orsaka luktproblem. Detta brukar kunna härleda oss till problemet.

Åtgärder

Oavsett vad vi hittar och vad vi bedömer är orsaken, lämnar vi alltid ett åtgärdsförslag på hur man kan få en lösning på problemet.

Det är viktigt för oss att ha dig som kund involverad och vi skräddarsyr lösningar som passar både befintlig konstruktion och dig som kund rent estetiskt.

För att tillgodose våra kunders behov håller vi oss uppdaterade vad gäller nyheter i branschen för att kunna lämna så kostnadseffektiva åtgärdsförslag som möjligt, men med grunden till att det skall vara så fuktsäkert som möjligt.

Skicka gärna en Offertförfrågan eller ring oss på
0522-124 40.