KRYPGRUNDSAVFUKTNING

Krypgrundsavfuktning Fukt i väst

Anledningen till fuktskador i kryp- eller torpargrund uppstår är oftast att det inte är rätt isolerat vilket gör att fuktig luft tränger sig igenom och orsakar skador. Marken under huset har också en viss fuktighet vilket kan tränga sig upp även om luften är blockerad.

Detta kan undvikas om man installerar en frånluftsfläkt som blåser luften utåt. Frånluftsfläkten mäter luftens fuktighet och startar när den nått en viss nivå av fukt i luften. Om fukten har angripit installerar man en avfuktare.

Vi tillhandahåller en komplett installation och montering med styrsystem för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden.