v2HP-torkning innebär att man blåser varm luft in under bottenplattan, vilket ger torkning av markisolering och uppvärmning av betongen.