KOLSYREBLÄSTRING

Kolsyreblästring är en effektiv saneringsmetod som vi använder vid större saneringar.

Vi använder oss av kolsyreis när vi blästrar och det innebär att det blir väldigt miljövänligt.