Kolsyreblästring är en effektiv saneringsmetod som vi använder vid större saneringar. Vi använder oss av is när vi blästrar och det innebär att det blir väldigt miljövänligt.