Vi tillhandahåller självklart både flytt av lösöre samt magasinering för att underlätta under sanerings- och återställningsprocessen

Flyttbil fukt i väst