HANTERING AV LÖSÖRE

Vi tillhandahåller självklart både packning och flytt av lösöre samt magasinering för att underlätta under sanerings- och återställningsprocessen.

Flyttbil fukt i väst