Integritetspolicy

Vår integritetspolicy för dina personuppgifter

 

GDPR ‐ Ny dataskyddsförordning inom EU

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR ‐ General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte vår nuvarande personuppgiftslag (PUL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.
Hur hanterar vi personuppgifter?
På Fukt i Väst AB använder vi våra kunders och leverantörers personuppgifter såsom namn, organisationsnummer, leverans och faktureringsadress, telefonnummer och mailadress. Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem och används enbart i syfte att skicka besiktningsrapporter, inköp, faktura och bekräftelser. Målet är att erbjuda en så snabb och effektiv korrespondens som möjligt Vi värnar om våra samarbetspartners trygghet och säkerhet genom att inte utlämna några av deras uppgifter utan deras godkännande. Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e‐post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Fuktivast.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kan du stänga av eller begränsa cookies via webbläsarens inställningar. Läs mer cookies och om hur du går tillväga på Post- och telestyrelsens webbplats.

Fuktivast.se använder formulär för att du ska kunna kontakta oss via e-post på vår hemsida. När du fyller i dina kontaktuppgifter i något av våra formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera i en kryssruta.

Funktion: Cookien sätts när användaren sett information om och godkänt användande av cookies på Fuktivast.se.

Cookie: catAccCookies

Domän: www.fuktivast.se

Funktion: Kommer ihåg tidigare handlingar när du surfar på en sida igen under samma session på Fuktivast.se.

 Cookie: PHPSESSID

 Domän: www.fuktivast.se