miljo

Vi på Fukt i Väst lägger stor vikt på kvalité och miljö.

Alla medarbetare hos Fukt i Väst arbetar enligt detta miljötänk.

Hur kan vi påverka?

  • Vi söker kontinuerligt nya miljövänliga arbetsmetoder
  • Vi använder kemikalier som nyttjar naturens egna resurser istället för kemiskt framställda produkter
  • Vi resurseffektiviserar vår lagerhållning
  • Vi hanterar och sorterar avfall efter utsatta miljökrav
Vi är miljöcertifierade