miljo

Miljöpolicy

Vi på Fukt i Väst är ett fukt- och brandsaneringsföretag i Uddevalla som ägs och drivs av VD Joakim Pettersson sedan 1999.

I verksamheten omges han av duktiga och yrkeskunniga medarbetare.

Vi återställer och sanerar fastigheter så att de kan tas i bruk igen av våra kunder.

Fukt i Väst AB följer miljökraven som ställs i vår verksamhet och vidtar åtgärder för att minska negativ inverkan på miljön.

Vi på Fukt i Väst lägger stor vikt på kvalité och miljö. Alla medarbetare arbetar enligt detta miljötänk.

Vi skall

  • Följa miljökraven som ställs i vår verksamhet och vidta åtgärder för att minska negativ inverkan på miljön.
  • Skapa medvetenhet och engagemang bland vår personal gällande miljöarbetet och göra den känd bland alla våra medarbetare.
  • Minska mängden avfall och fortsätta källsortera avfall i olika fraktioner.
  • Öka andelen av avfallet så att det går till materialåtervinning och återanvändning.
  • Våra bilar ska anpassas så de belastar miljön mindre i våra transporter.
  • Ta miljöhänsyn i inköp och användning av material och kemiska produkter.
Vi är miljöcertifierade