FUKTSKADOR

rbk standard Fukt i väst

En fuktskada är en allvarlig händelse för en verksamhet eller familj och kan innebära stora kostnader. Vid inträffandet av en fuktskada är det viktigt att så tidigt som möjligt utföra en avfuktning. Fuktskador angriper snabbt inredning, inventarier och byggkonstruktioner.

Vi på Fukt i Väst har lång erfarenheter av avfuktning och sanering. Vi hjälper dig vid angrepp av fuktskador.