Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_4551-1024x768.jpg

Vi utför alla typer av rivningsarbeten, allt från friläggning till totalrivningar.

Fukt i Väst är vana att utför stora saneringar som kräver omfattande rivningsarbete där vi separerar och avfallssorterar miljövänligt.

Vi tillhandahåller rivning, avfallshantering och transport i alla våra uppdrag. Vi har tillstånd att transportera farligt avfall i hela Sverige.