Fukt i Väst utför asbestsaneringar på fastigheter, inomhus och utomhus. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att bearbeta och riva asbest. Vår personal är utbildad och vi genomför rivning och avfallshantering enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vad är asbest?

Asbest utvinns ur berg och är en oorganisk beståndsdel.

Det användes framförallt i byggmaterial innan 80-talet. Det tillsattes då bl a i kakelfog, kakelfix, mattlim, rörisolering, eternitplattor och golvplattor.

När dessa fibrer frigörs blir det hälsovådligt genom att vi andas in dammet och på sikt kan det framkalla cancer.

För att säkerställa att det är asbest tillhandahåller vi provtagning. Vi samarbetar med ett ackrediterat provtagningslaboratorium.

Vi är certifierade för asbestsanering